Välkommen att golfa hos oss! Priser 2017

Banan

Range

Kontakta oss

 

 

 

 

Kategori Dagsgreenfee Veckgreenfee Årsgreenfee*
Senior medlem i annan golfklubb 250 kr 600 kr 1200 kr
Senior medlem i GunGK 150 kr 400 kr 650 kr
Junior  15 - 21 medlen i annan golfklubb  100 kr 300 kr 400 kr
Junior  15 - 21 medlem i GunGK Ingen avgift Ingen avgift
Yngre junior -14 samtliga Ingen avgift Ingen avgift
Årsgreenfee seniorer NVGF klubbar 700 kr
*Årskort försäljs på konsum som ligger i anslutning till   klubbhuset.
Veckogreenfee gäller 7 dagar i följd från inköpsdatum. Den är personlig och ger dig rätt att spela hur många rundor du vill på vår bana.

Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK  ger rabatt på greenfee för seniorer:
Medlem i LyckseleGK betalar 700 kr/år i Gunnarn (
försäljs på konsum mot uppvisande av medlemskort)
Medlem i GunnansGK betalar 700 kr/år i Lycksele
 

BETALNING GREENFEEAVGIFT

Avgift ska betalas innan spel påbörjas.

1. Dags- veckogreenfee betalas genom att ta ett greenfeekvitto skriva datum.
2. Lägga pengarna i ett kuvert och skriv namn samt  numret som
    greenfee kvittot har på kuvertet.  
3. Stoppa därefter ned kuvertet i
låda å väggen.
4.
Ni kan också betala med Swish 1231963677. Vänligen notera namnet.
5. Notera i liggaren.

4 Behåll greenfee kvittot. Det ska vara synligt när du är ute
   på banan. Kontroller görs! Dubbel avgift tas ut om du

   spelar utan  giltigt kvitto.

Ni kan också betala med Swish. Greenfee och hyra utrustning 1231963677

Hyra utrustning vid spel hos oss! 

Artikel

Dagshyra/kr

Veckohyra/kr

Säsongshyra/kr

Golfvagn

20

80

200

Golfset junior

20

80

200

Golfset senior

50

200

500


Golfvagn Betalas på samma sätt som geenfee.

 

Välkommen och ha en bra speldag!