Bakgrund
Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001 som driver golfbanan. Banans samtliga hål  spelklara 2007.
Banan
Övningsbanan
Greenfee
Medlemsavgifter
Medlemsansökan
Miljöplan (pdf)
Klubbens stadgar
Historik
Kontakta oss
Sponsorer
Länkar

 

 

 

 

 

 

 

Vision
Driva golfbana med 9/18 hål med tre - fyra  tee per bana för att erbjuda trivsam golf i vackert kulturlandskap med trivsam och avkopplande miljö. Gunnarns Golfklubb ska ge möjlighet till motion och rekreation till medlemmar. företag och besökande. Vi ska vara en vara en aktivitet i kommunen och en attraktion i Gunnarn.

Styrelse  och kommittéer 2021 
Erik Brandum Ordförande
Håkan Gusafsson Vice ordförande
Åsa Holmgren Kassör
Katarina Holmner Sekreterare
Melker Johansson Ledamot
Helena Wiksröm Ledamot
Lars-Erik Holmner Ledamot
Martin Nyman Suppleant
Britt-Louise Persson Suppleant
Kenneth Sandberg Suppleant
Medlemskommitté Tävlimgskommitté Utbildningsansvarig
Kristina Pärnaste-Linder (smk) Martin Nyman (smk) Göran Olsson
Handicap ansvarig Bangruansvariga    
Göran Olsson Roland Kärrman
Olle wärnick
Martin Nyman
Rickard Stenmark

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet.
Medlemsnummer: 494. Vår förkortning är: GunGK

Bankgiro: 5236-4676 Org.Nummer: 895401-3101

Swish konto  1234596359. Ange vad betalningen avser..

Medlemsantal: Klubben har  ca 140 medlemmar 2019.

Planerade aktiviteter för 2021.

Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK gav rabatt på årsgreenfee
Grundutbildningar finns via samarbetspartner.
Utveckla klubbverksamheten.

Du som vill hjälpa till i verksamheten är välkommen att kontakta klubben via e-mail.  Viktigt att vi tillsammans hjälps åt att utveckla klubben för att ge medlemskapet mervärde. Samtidigt behöver klubbstyrelsen och kommittéer engagerade och kunniga personer/partners, för att driva verksamheten på ett bra sätt. Ekonomiskt är det av stor betydelse att klubbmedlemmarna engagerar sig, så att inköpet av tjänster kan minimeras. På så sätt kan årsavgiften hållas nere.

                                                   Verksamhetsberättelser

   

 

 

                   

Protokoll årsmöten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012