Bakgrund
Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001 som äger och driver golfbanan. Banans samtliga hål  spelklara 2007.
Banan
Övningsbanan
Greenfee
Medlemsavgifter
Medlemsansökan
Miljöplan (pdf)
Klubbens stadgar
Historik
Kontakta oss
Sponsorer
Länkar

 

 

 

 

 

 

 

Vision
Driva golfbana med 9/18 hål med tre tee per bana för att erbjuda trivsam golf i vackert kulturlandskap med trivsam och avkopplande miljö. Gunnarns Golfklubb ska ge möjlighet till motion och rekreation till medlemmar. företag och besökande. Vi ska vara en vara en aktivitet i kommunen och en attraktion i Gunnarn.

Styrelse  och kommittéer 2017 
Olle Wärnick   Ordförande
Erik Brandum Vice ordf.
Roland Kärrman Sekreterare
Sten Gullhagen Kassör
Kenneth Sandberg   Ledamot
Katarina Holmner Ledamot
Rickard Stenmark Ledamot
Martin Nyman Suppleant
Håkan Gustafsson Suppleant
 Lars-Erik Holmner Suppleant
Medlemskommitté Bankommitté Tävlimgskommitté Utbildningsansvarig
Kristina Pärnaste-Linder (smk) Roland Kärrman (smk) Martin Nyman (smk) Göran Olsson
  Erik Brandum Åsa Holmgren
Handicap ansvarig Olle Wärnick Katarina Holmner  
Göran Olsson Kenneth Sandberg

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet.
Medlemsnummer: 494. Vår förkortning är: GunGK

PlusGiro: 206266-9  Org.Nummer: 895401-3101

Swish konton Ange vad betalningen avser..

Greenfee- hyra utrustning 1231963677, servering 1234596359, tävling 1231813849.

Medlemsantal: Klubben har  ca 143 medlemmar 2016.

Planerade aktiviteter för 2017.

Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK gav rabatt på årsgreenfee

Grundutbildningar finns via samarbetspartner.

Du som vill hjälpa till i verksamheten är välkommen att kontakta klubben via e-mail.  Det är bra om vi tillsammans hjälps åt att bygga en organisation som kan ge medlemskapet mervärde. Samtidigt behöver klubbstyrelsen och kommittéer engagerade och kunniga personer/partners, för att driva verksamheten på ett bra sätt. Ekonomiskt är det av stor betydelse att klubbmedlemmarna engagerar sig, så att inköpet av tjänster kan minimeras. På så sätt kan årsavgiften hållas nere.

                                                   Verksamhetsberättelser

   

 

         

                   

Protokoll årsmöten

2013

2014

2015

2016

2017

         

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012