Bakgrund
Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001 som äger och driver golfbanan. Banans samtliga hål  spelklara 2007.
Banan
Övningsbanan
Greenfee
Medlemsavgifter
Medlemsansökan
Miljöplan (pdf)
Klubbens stadgar
Historik
Kontakta oss
Sponsorer
Länkar

 

 

 

 

 

 

 

Vision
Driva golfbana med 9/18 hål med tre - fyra  tee per bana för att erbjuda trivsam golf i vackert kulturlandskap med trivsam och avkopplande miljö. Gunnarns Golfklubb ska ge möjlighet till motion och rekreation till medlemmar. företag och besökande. Vi ska vara en vara en aktivitet i kommunen och en attraktion i Gunnarn.

Styrelse  och kommittéer 2019 
Olle Wärnick   Ordförande
Erik Brandum Vice ordf.
Roland Kärrman Sekreterare
Sten Gullhagen Kassör
Paul Lundqvist Ledamot
Lars-Erik Holmner Ledamot
Rickard Stenmark Ledamot
Martin Nyman Suppleant
Britt-Louise Persson Suppleant
Kenneth Sandberg Suppleant
Medlemskommitté Tävlimgskommitté Utbildningsansvarig
Kristina Pärnaste-Linder (smk) Martin Nyman (smk) Göran Olsson
 
Handicap ansvarig      
Göran Olsson

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet.
Medlemsnummer: 494. Vår förkortning är: GunGK

Bankgiro: 5236-4676 Org.Nummer: 895401-3101

Swish konto  1234596359. Ange vad betalningen avser..

Medlemsantal: Klubben har  ca 143 medlemmar 2017.

Planerade aktiviteter för 2019.

Överenskommelse mellan Gunnarns GK och Lycksele GK gav rabatt på årsgreenfee

Grundutbildningar finns via samarbetspartner.

Du som vill hjälpa till i verksamheten är välkommen att kontakta klubben via e-mail.  Det är bra om vi tillsammans hjälps åt att bygga en organisation som kan ge medlemskapet mervärde. Samtidigt behöver klubbstyrelsen och kommittéer engagerade och kunniga personer/partners, för att driva verksamheten på ett bra sätt. Ekonomiskt är det av stor betydelse att klubbmedlemmarna engagerar sig, så att inköpet av tjänster kan minimeras. På så sätt kan årsavgiften hållas nere.

                                                   Verksamhetsberättelser

   

 

     

                   

Protokoll årsmöten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

     

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012